Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Medewerker Wonen en Welzijn Algemene Opvang

Wij zoeken een medewerker Wonen en Welzijn voor onze Algemene Opvang voor 22,5 – 30 uur per week. De Algemene Opvang zit in Leeuwarden.

Over Zienn

Zienn is er voor mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Met opvangvoorzieningen, woonvormen en thuisbegeleiding bieden we mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe en werken samen met Het Kopland.

Er spelen vaak meerdere, complexe problemen in het leven van onze cliënten: schulden, verslaving, armoede, psychiatrische problematiek, (verstandelijke) beperking, isolement, gebrekkig netwerk enzovoort. Dat maakt het lastig om het leven op de rit te houden. De achtergrond van onze cliënten is soms moeilijk, maar niet kleurloos. We werken met een boeiende groep mensen en begeleiden hen met oog en oor voor hun achtergrond, omstandigheden én eigenheid.

Alle cliënten hebben een eigen begeleider die ondersteunt bij wonen, leven en dagbesteding. Aan de hand van een actieplan werkt de cliënt aan zijn toekomst. Daarbij geldt dat hij doet wat hij zelf kan en hulp krijgt waar nodig.

Over de Algemene Opvang

De Algemene Opvang is een voorziening in hartje Leeuwarden die dakloze mensen opvang en begeleiding biedt. De AO is vooral bedoeld voor mensen die het straatleven achter zich willen laten. Ook zijn er plaatsen voor ex-gedetineerden die (nog) geen (t)huis hebben. De Algemene Opvang heeft plek voor 40 mensen en iedereen heeft een eigen zit-/slaapkamer met keukenblok en toilet/douche; mensen wonen dus zo zelfstandig mogelijk. Er is 24uursbegeleiding/-toezicht, overdag en in de avond is het huisteam aanwezig en in de nacht een portier.

De begeleiding is afhankelijk van iemands problematiek, wensen en mogelijkheden en gericht op uitstroom naar (weer) zelfstandig wonen of naar een voorziening binnen of buiten Zienn. We kijken met de cliënt waar en hoe deze wil wonen en welke hulp/begeleiding daarvoor nodig is. Samen zetten we het vervolgtraject uit. Critical Time Intervention (CTI) is daarbij de begeleidingsmethodiek (zie ook verderop in deze vacaturetekst).

Over de functie van medewerker Wonen en Welzijn


Een praktische functie
De functie van medewerker Wonen en Welzijn is een praktische functie. Je ondersteunt begeleiders en bewoners bij de uitvoering van het actieplan met betrekking tot de dagelijkse bezigheden. Dat houdt in dat je de bewoners ondersteunt bij bezigheden als boodschappen doen, koken en schoonmaken. Ook organiseer je samen met bewoners activiteiten in en om de voorziening. Dit doe je op stimulerende en motiverende wijze. Je bent voor de bewoners het eerste aanspreekpunt bij dagelijkse – en woongerelateerde zaken.

Prettige sfeer
Tot je takenpakket hoort ook zorgen voor een goed woon- en leefklimaat in de Algemene Opvang. Je weet dan ook een prettige sfeer te creëren. Eventuele ongewenste situaties signaleer je tijdig en je handelen hierin is probleemoplossend. Zo zorg je ervoor dat er een gevoel van veiligheid heerst.

Contact met bewoners en collega’s
Omdat je veel contact hebt met bewoners en collega’s weet je je goed en makkelijk mondeling uit te drukken. Je werkzaamheden ten behoeve van de bewoners rapporteer je in ons cliëntregistratiesysteem OctoQ, daarvoor is het belangrijk dat je objectief kan rapporteren.

Krachtgericht werken

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. In de Algemene Opvang werken we ook met de methodiek Critical Time Intervention (CTI). Via CTI helpen we mensen in 3 fasen een soepele overgang naar de volgende woonplek te maken.

Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze (vernieuwende) manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je dus in de hele organisatie terug.

Wij vragen

Onze nieuwe medewerker Wonen en Welzijn:

  • heeft minimaal MBO-diploma met kwalificatieniveau 3 richting agogisch werk;
  • heeft kennis van de leefsituatie van mensen met een psychosociale -, psychiatrische en verslavingsproblemen;
  • heeft minimaal 3 jaar ervaring in het werken met de doelgroep.

Wij bieden

een aanstelling voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot verlenging. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk en de functie is ingeschaald in schaal 4. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 1.885,- en maximaal € 2.592,- bij een volledig dienstverband van 36 uur.

Medewerkers worden in hun dagelijks werk ondersteund met functiegerichte trainingen, zoals de training Krachtwerk en de training Motiverende Gespreksvoering.

Sollicitatie en informatie

De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet. Ook tijdens de speeddates op 2 oktober a.s. zal aandacht besteed worden aan deze vacature. Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij Imar van der Ark, hoofd regio Leeuwarden/Friesland Noord, op telefoonnummer 06 – 16 64 33 25.

Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 5 oktober (onder vermelding van nummer 18.35 en functienaam) richten aan vacatures@zienn.nl. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 12 oktober.

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.