Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Medewerker Wonen en Welzijn Algemene Opvang

Wij zoeken een medewerker Wonen en Welzijn voor minimaal 28 uur per week, standplaats Leeuwarden

Over Zienn

Zienn is er voor mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Met opvangvoorzieningen, woonvormen en begeleiding aan huis bieden we jongeren, volwassenen, ouderen en gezinnen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe. De Algemene Opvang (AO) zit in Leeuwarden en is onderdeel van onze regio Leeuwarden/Friesland Noord.

Over de Algemene Opvang

De Algemene Opvang is een voorziening in Leeuwarden die mensen zonder dak of thuis opvangt en begeleiding biedt. Er is plaats voor 40 mensen. Iedereen heeft een zit-/slaapkamer met keukenblok en toilet/douche. Er is sprake van 24 uursbegeleiding/-toezicht. Het verblijf duurt maximaal een jaar. De Algemene Opvang is vooral bedoeld voor mensen die het straatleven achter zich willen laten. Ook zijn er plaatsen voor ex-gedetineerden die (nog) geen (t)huis hebben. De begeleiding is gebaseerd op de methodiek Krachtwerk, aangevuld met Critical Time Intervention (CTI). De begeleiding is erop gericht samen met de cliënt een vervolgtraject uit te zetten. Dat kan doorstroom naar een woonvoorziening binnen of buiten Zienn zijn.

Over de functie van medewerker Wonen en Welzijn

De functie van medewerker Wonen en Welzijn is een praktische functie. Je ondersteunt de begeleiders en bewoners bij de uitvoering van het actieplan. Je ondersteunt  bewoners bij dagelijkse bezigheden zoals boodschappen doen, koken en schoonmaken. Ook organiseer je samen met bewoners activiteiten in en om de voorziening. Dit doe je op stimulerende en motiverende wijze. Je bent voor de bewoners het eerste aanspreekpunt bij dagelijkse – en woongerelateerde zaken.

Je zorgt voor een goede sfeer

Tot je takenpakket hoort ook zorgen voor een goed woon- en leefklimaat in de Algemene Opvang. Je weet dan ook een prettige sfeer te creëren. Eventuele ongewenste situaties signaleer je tijdig en je handelen hierin is probleemoplossend. Zo zorg je ervoor dat er een gevoel van veiligheid heerst. Omdat je veel contact hebt met bewoners en collega’s weet je je goed en makkelijk mondeling uit te drukken. Je werkzaamheden ten behoeve van de bewoners rapporteer je in ons cliëntregistratiesysteem OctoQ, daarvoor is het belangrijk dat je objectief kunt rapporteren.

Zienn werkt krachtgericht

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’ (in de Algemene Opvang aangevuld met Critical Time Intervention). We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze (vernieuwende) manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je dus in de hele organisatie terug.

Wij vragen

  • een MBO-diploma met kwalificatieniveau 3 richting agogisch werk;
  • kennis van de leefsituatie van mensen met een psychosociale – , licht psychiatrische en verslavingsproblemen;
  • minimaal 3 jaar ervaring in het werken met de doelgroep.

Wij bieden

een aanstelling voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De functie is ingeschaald in schaal 4. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 1.818,- en maximaal € 2.500,- bij een volledig dienstverband van 36 uur.
Medewerkers worden in hun dagelijks werk ondersteund met functiegerichte trainingen, zoals de training Krachtwerk en de training Motiverende Gespreksvoering.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij Imar van der Ark, hoofd regio Leeuwarden/Friesland Noord, op telefoonnummer 06 – 16 64 33 25. Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 2 april (onder vermelding van nummer 17.14 en functienaam) richten aan vacatures@zienn.nl.
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is voorwaarde voor benoeming.