Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Medewerker Wonen en Welzijn Huis voor Jongeren

 • We zoeken 3 collega’s voor de functie van medewerker Wonen en Welzijn
 • Standplaats Huis voor Jongeren, Leeuwarden
 • 24 – 30 uur per week

Over Zienn

Zienn is er voor mensen die in een crisis zitten, dakloos zijn en voor wie huisuitzetting dreigt. We werken samen met Het Kopland en hebben een gezamenlijke visie en missie: iedereen in onze samenleving doet ertoe en telt mee! We zetten ons in om dakloosheid en huiselijk geweld te voorkomen. Met onze opvangvoorzieningen, woonvormen, (crisis)interventie en thuisondersteuning bieden wij mensen nieuwe kansen in het leven. En met onze begeleiding zetten we alles op alles om mensen sterker en vaardiger te maken zodat zij in de toekomst moeilijke situaties constructief het hoofd kunnen bieden. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe.

Over het Huis voor Jongeren

In het Huis voor Jongeren (HvJ) in Leeuwarden wonen twintig jongeren tussen de 17 tot ongeveer 25 jaar. Jongeren kunnen er terecht als ze geen thuis of onderdak hebben en wel graag een toekomst voor zichzelf willen opbouwen. Daar werken ze met begeleiding aan in het HvJ. De jongeren leren de vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen en leven. Iedereen heeft een eigen zit-/slaapkamer. Jongeren wonen altijd tijdelijk in het HvJ, gemiddeld tien maanden. Het HvJ heeft ook crisisplekken voor kortdurende opvang van gemiddeld drie maanden. Met de jongeren in de crisisplekken wordt meteen na opvang gekeken wat een goed vervolg is.

Iedere jongere in het HvJ heeft een begeleider die samen met de jongere een vervolgtraject uitzet. Bijvoorbeeld naar zelfstandig wonen -met of zonder begeleiding- of doorstroom naar een woonvoorziening binnen of buiten Zienn. Er wordt een toekomst -en actieplan gemaakt en gewerkt aan de realisatie daarvan. Daarbij geldt dat de jongere zelf doet wat hij zelf kan en hulp krijgt waar nodig.

Wij zijn op zoek naar drie medewerkers Wonen en Welzijn:

 • 1 collega voor 30 uur per week voor de periode van 14 augustus t/m 31 december 2019 ten behoeve van zwangerschaps- en bevallingsverlof.
 • 1 collega voor 24 uur per week voor de periode 1 augustus t/m 31 december 2019, met kans op verlenging elders binnen Zienn of Het Kopland.
 • 1 collega voor 28 uur per week, voor de duur van een jaar met kans op verlenging binnen het Huis voor Jongeren.

Over de functie van medewerker wonen en welzijn

Een praktische functie

De functie van medewerker Wonen en Welzijn is een praktische functie. Je ondersteunt begeleiders en jongeren bij de uitvoering van het actieplan met betrekking tot het dagelijks functioneren. Dat houdt in dat je de jongeren ondersteunt bij bezigheden als boodschappen doen, koken, schoonmaken maar ook bij sociaal functioneren. Daarnaast organiseer je samen met jongeren activiteiten in en om de voorziening. Dit doe je op stimulerende en motiverende wijze. Je bent voor de jongeren het eerste aanspreekpunt bij dagelijkse – en woongerelateerde zaken.

Prettige sfeer

Tot je takenpakket hoort ook zorgen voor een goed woon- en leefklimaat in het HvJ. Je weet dan ook een prettige sfeer te creëren. Eventuele ongewenste situaties signaleer je tijdig en je handelen hierin is probleemoplossend. Zo zorg je ervoor dat er een gevoel van veiligheid heerst.

Contact met jongeren en collega’s

Omdat je veel contact hebt met jongeren en collega’s weet je je goed en makkelijk mondeling uit te drukken. Je werkzaamheden ten behoeve van de jongeren rapporteer je in ons cliëntregistratiesysteem OctoQ, daarvoor is het belangrijk dat je objectief en doelgericht kan rapporteren.

Zienn werkt krachtgericht

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’, bij het Huis voor Jongeren aangevuld met de methodiek Critical Time Intervention (CTI). We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je met vier pijlers in de hele organisatie terug.

Wie zoeken wij?

Onze nieuwe medewerker Wonen en Welzijn heeft:

 • minimaal een MBO-diploma met kwalificatieniveau 3 richting agogisch werk;
 • kennis van de leefsituatie van mensen met een psychosociale -, psychiatrische en verslavingsproblemen;
 • minimaal drie jaar ervaring in het werken met de doelgroep.

Wat kunnen wij je bieden?

 • een mooie baan waarmee je jongeren verder helpt;
 • een tijdelijk contract met de intentie dit te verlengen (uitgezonderd de vacature i.h.k.v. zwangerschaps- en bevallingsverlof);
 • arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk en een salaris in schaal 4. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 1.885,- en maximaal € 2.592,-  bij een volledig dienstverband;
 • een loopbaan- en een individueel keuzebudget. Bovendien kun je deelnemen aan de collectieve zorg- en een collectieve inkomensverzekering;
 • ondersteuning in je werk met functiegerichte trainingen, zoals de training Krachtwerk, Motiverende Gespreksvoering en De-escalerend werken;

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over deze functie kun je inwinnen bij Sjoerd Woudstra, hoofd Huis voor Jongeren en Interventiewerk Jongeren, op telefoonnummer 06 47 05 71 66.

Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met vrijdag 19 juli 2019 (onder vermelding van vacaturenummer 19.30 en functienaam) richten aan vacatures@zienn.nl.

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.