Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Nachtwaker / Portier / Beveiliger

Wij hebben meerdere vacatures voor Nachtwaker / Portier / Beveiliger!

  • minimaal 20 uur per week;
  • vanuit de Flexpool;
  • op de locaties van Zienn en van Het Kopland in Groningen en Friesland.

Zienn en Het Kopland

Zienn ondersteunt mensen die in een crisis zitten, dakloos zijn of voor wie huisuitzetting dreigt. Het Kopland is er ook voor mensen die dakloos zijn en biedt verder opvang aan vrouwen (en eventuele kinderen) die een huiselijk geweld-situatie ontvluchten. Zienn en Het Kopland werken nauw samen en hebben een gezamenlijke visie en missie: iedereen in onze samenleving doet ertoe en telt mee!

We zetten ons in om dakloosheid en huiselijk geweld te voorkomen. Met onze opvangvoorzieningen, woonvormen en (crisis)interventie bieden wij mensen nieuwe kansen in het leven. En met onze begeleiding zetten we alles op alles om mensen sterker en vaardiger te maken zodat zij in de toekomst moeilijke situaties constructief het hoofd kunnen bieden. We zijn actief in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland.

Zienn en Het Kopland breiden de samenwerking steeds meer uit, onder andere door een samenvoeging van de ondersteunende diensten.

Over de Flexpool

Als nachtwaker / beveiliger word je vanuit de Flexpool op de locaties van Zienn en Het Kopland in Groningen en Friesland ingezet. Het werk kan per locatie verschillend zijn. Veel van onze voorzieningen bieden 24-uurs zorg. Jij werkt vooral tijdens de nacht, maar ook draai je wel diensten overdag, in de weekenden en op feestdagen.

Zienn en Het Kopland zijn organisaties met veel dynamiek. Als je hart hebt voor onze doelgroep en een betrokken en professioneel werker bent, nodigen we jou uit om te solliciteren naar de functie van nachtwaker / portier / beveiliger in de Flexpool.

Over de functie van nachtwaker / portier / beveiliger

Als nachtwaker / beveiliger bewaak en bevorder je de veiligheid in en rondom de voorzieningen. Jij draagt mede zorg voor een goed woon-/verblijfs- en leefklimaat voor cliënten. Ongewenste situaties signaleer je tijdig en je handelen hierin is probleemoplossend en agressie-vermijdend. Zo zorg je dat er een gevoel van veiligheid heerst. In je contacten met bewoners en medewerkers weet je je correct en makkelijk uit te drukken.

Bij calamiteiten volg je het calamiteitenplan en neem je, indien nodig, contact op met politie, brandweer en/of arts. Je verricht verder eenvoudige administratieve werkzaamheden zoals het bijhouden van een logboek. Verder voer je kleine technische en huishoudelijke activiteiten uit als die zich voordoen.

Krachtwerk

We werken met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen de organisatie; krachtgericht werken vind je dus overal terug.

Wij zoeken

een enthousiaste collega die –binnen kaders- zelfstandig kan werken. Je bent in staat cliënten een luisterend oor te bieden, en kunt ze ook corrigeren als huisregels worden overtreden en/of de rust in huis wordt verstoord. Je kunt je verplaatsen in andere mensen (en hun situatie) en bent je bewust van de invloed van jouw handelen/gedrag op hen. Je weet andermans gevoelens en behoeften te onderkennen en tegelijkertijd ook je eigen grenzen aan te geven en zelf in balans te blijven. Je bent stressbestendig en daadkrachtig dus.

Vanzelfsprekend beschik je over:

  • een MBO2-diploma richting Beveiliging;
  • kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne;
  • kennis van bedrijfshulpverlening.

Wij bieden

een aanstelling voor de duur van een jaar met kans op verlenging. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. De functie is ingeschaald in schaal 3; het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 1.757,- en maximaal € 2.392,- bij een volledig dienstverband van 36 uur. Je krijgt een pensioenregeling via pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Omdat je vanuit de Flexpool wordt ingezet doe je werkervaring op diverse locaties op. Je wordt ondersteund met functiegerichte trainingen, zoals BHV, de training Krachtwerk en de training conflictpreventie.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over deze functie kun je inwinnen bij Henk van der Boon, roostercoördinator, op telefoonnummer 088 – 066 30 64.

Je sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je mailen naar vacatures@zienn.nl t.a.v. Henk van der Boon, onder vermelding van de functienaam en vacaturenummer 18.30.

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.