Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Nachtwaker / Portier Sociaal Pension Hoogezand

• We zoeken 2 collega’s voor de functie van nachtwaker / portier
• Standplaats Hoogezand
• 27 uur per week

Over Zienn

Zienn is er voor mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Met opvangvoorzieningen, woonvormen, (crisis)interventie en thuisondersteuning bieden we mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe en werken samen met Het Kopland.

Over Sociaal Pension Hoogezand

Sociaal Pension Hoogezand is een woonvoorziening in onze regio Groningen Oost/Drenthe Zuid. In het pension wonen 24 mensen vanaf 23 jaar die door problemen (even) niet zelfstandig kunnen wonen. Denk aan psychosociale -, psychiatrische – en verslavingsproblemen. Sociaal Pension Hoogezand biedt rust, structuur én een thuis. De bewoners hebben allemaal een eigen zit-/slaapkamer met sanitair en keukenblok, ze wonen zo zelfstandig mogelijk. Iedereen heeft een eigen begeleider die ondersteunt bij het wonen, leven en dagbesteding. Aan de hand van een actieplan werkt de bewoner aan zijn toekomst. Daarbij geldt dat de bewoner doet wat hij zelf kan en hulp krijgt waar nodig.

Zienn is een organisatie met veel dynamiek. Als je hart hebt voor onze doelgroep en een betrokken en professioneel werker bent, nodigen we jou uit om te solliciteren naar de functie van nachtwaker/portier.

Over de functie

Als nachtwaker/portier bewaak en bevorder je de veiligheid in en rondom het sociaal pension. Jij draagt mede zorg voor een goed woon-/verblijfs- en leefklimaat voor cliënten. Ongewenste situaties signaleer je tijdig en je handelen hierin is probleemoplossend en agressie-vermijdend. Zo zorg je dat er een gevoel van veiligheid heerst. In je contacten met bewoners en medewerkers weet je je correct en makkelijk uit te drukken.

Bij calamiteiten volg je het calamiteitenplan en neem je, indien nodig, contact op met politie, brandweer en/of arts. Je verricht verder eenvoudige administratieve werkzaamheden zoals het bijhouden van een logboek. Verder voer je kleine technische en huishoudelijke activiteiten uit indien zich die voordoen.

Je werkt volgens een rooster en de werktijden zijn van 22.15 uur tot 07.15 uur. De standplaats is Hoogezand; je kunt ook worden ingezet bij de Crisisopvang in Leek.

Krachtgericht werken

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze (vernieuwende) manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je met vier pijlers in de hele organisatie terug.

Wij zoeken

een enthousiaste collega die –binnen kaders- zelfstandig kan werken. Je bent in staat cliënten een luisterend oor te bieden, en kunt ze ook corrigeren als huisregels worden overtreden en/of de rust in huis wordt verstoord. Je kunt je verplaatsen in andere mensen (en hun situatie) en bent je bewust van de invloed van jouw handelen/gedrag op hen. Je weet andermans gevoelens en behoeften te onderkennen en tegelijkertijd ook je eigen grenzen aan te geven en zelf in balans te blijven. Je bent stressbestendig en daadkrachtig dus.

Vanzelfsprekend beschik je over:

  • een VMBO werk- en denkniveau;
  • het diploma Beveiliging;
  • kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne;
  • kennis van Bedrijfshulpverlening.

Wij bieden

een aanstelling voor de duur van een jaar met kans op verlenging. Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk. De functie is ingeschaald in schaal 3. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 1.723,- en maximaal € 2.345,- bij een volledig dienstverband van 36 uur.

Medewerkers worden in hun dagelijks werk ondersteund met functiegerichte trainingen, zoals Bedrijfshulpverlening (BHV) en de trainingen Krachtwerk, Motiverende Gespreksvoering en Conflicthantering.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij Lieuwe de Boer (hoofd bij Zienn in de regio Groningen Oost/Drenthe Zuid) op telefoonnummer 06 – 17 29 40 73.

Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 1 april 2018 (onder vermelding van nummer 18.07 en functienaam) richten aan vacatures@zienn.nl.

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.