Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Nachtwaker / Portier Zorgopvang De Marene

De Nachtwaker / Portier gaat aan de slag:

  • bij Zorgopvang De Marene Leeuwarden;
  • voor 22 uren per week;
  • volgens een rooster tussen 23.00 en 07.00 uur.

Over Zienn

Zienn is er voor mensen die dakloos zijn, voor wie huisuitzetting dreigt of die in een crisis zitten. Volwassenen, maar ook jongeren en gezinnen. Met onze opvangvoorzieningen, woonvormen en (crisis)interventie bieden wij mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe en werken samen met Het Kopland.

Over de Zorgopvang De Marene

Zorgopvang De Marene is een woonvoorziening in Leeuwarden voor 52 mensen die dak- en thuisloos zijn. De Marene biedt begeleiding, verzorging, verpleging én een thuis. Er wonen doorgaans mensen met meervoudige problematiek: verplegings- of verzorgingsvraag, schulden, verslaving, psychische, somatische problematiek. Vaak kunnen zij niet aarden in een regulier verzorgings- of verpleeghuis. Ze wonen in De Marene omdat ze al een dagje ouder worden of omdat zij tijdelijk zorg en/of verpleging nodig hebben.

De bewoners zijn verdeeld over zes groepen. Iedere bewoner heeft een zorg- en begeleidingsactieplan met aandacht voor zaken als gezondheid, hygiëne, verslaving, sociale contacten en dagbesteding. Er wordt samengewerkt met externe betrokkenen, zoals verslavingszorg, een ouderenpsychiater en verpleeghuisarts. De huisarts is de behandelaar.

Zorgopvang De Marene is een prachtige werkplek met veel dynamiek. Als je houdt van afwisseling en uitdaging, hart hebt voor de doelgroep en een betrokken en professioneel werker bent, nodigen we jou uit om te solliciteren naar de functie van Nachtwaker / Portier.

Over de functie van Nachtwaker / Portier

 

Je bevordert de veiligheid
Als nachtwaker / portier bewaak en bevorder je de veiligheid in en rondom de Zorgopvang. Jij draagt mede zorg voor een goed woon-/verblijfs- en leefklimaat voor cliënten. Ongewenste situaties signaleer je tijdig en je handelen hierin is probleemoplossend en agressie-vermijdend. Zo zorg je dat er een gevoel van veiligheid heerst. In je contacten met bewoners en medewerkers weet je je correct en makkelijk uit te drukken.

Bij een calamiteit
Bij calamiteiten volg je het calamiteitenplan en neem je, indien nodig, contact op met politie, brandweer en/of arts. Je verricht verder eenvoudige administratieve werkzaamheden zoals het bijhouden van een logboek. Verder voer je kleine technische en huishoudelijke activiteiten uit indien zich die voordoen.

Krachtgericht werken
Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze (vernieuwende) manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je met vier pijlers in de hele organisatie terug.

Wij zoeken

een enthousiaste collega die –binnen kaders- zelfstandig kan werken in afstemming met de nachtdienstmedewerker Zorg. Je bent in staat cliënten een luisterend oor te bieden en kunt ze ook corrigeren als huisregels worden overtreden en/of de rust in huis wordt verstoord. Je kunt je verplaatsen in andere mensen (en hun situatie) en bent je bewust van de invloed van jouw handelen/gedrag op hen. Andermans gevoelens en behoeften weet je te onderkennen en tegelijkertijd ook je eigen grenzen aan te geven en zelf in balans te blijven. Ook ben je stressbestendig, daadkrachtig en consequent in je gedrag.

Vanzelfsprekend beschik je over:

  • MBO 2 werk- en denkniveau;
  • het diploma Beveiliging Beveiliger;
  • kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne;
  • kennis van Bedrijfshulpverlening.

Wij bieden

een aanstelling voor de duur van een jaar met kans op verlenging met arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk. De functie is ingeschaald in schaal 3. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 1.723,- en maximaal € 2.345,- bij een volledig dienstverband van 36 uur.

Medewerkers worden in hun dagelijks werk ondersteund met functiegerichte trainingen, zoals BHV en de trainingen Krachtwerk, Motiverende Gespreksvoering en De-escalerend werken

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij Cor Schaafsma (hoofd Zorgopvang De Marene) op telefoonnummer 06 26 97 40 12.

Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 6 juni 2018 (onder vermelding van nummer 18.17 en functienaam) richten aan vacatures@zienn.nl.

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.