Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Nachtwaker / Portier

  • Voor 27 uur per week
  • In eerste instantie ter ziektevervanging bij Huis voor Jongeren (HvJ) in Leeuwarden, vervolgens op alle Zienn-locaties in Friesland en Groningen

Over Zienn

Zienn ondersteunt mensen die in een crisis zitten, dakloos zijn of voor wie huisuitzetting dreigt. Volwassenen, maar ook jongeren en gezinnen. Met onze opvangvoorzieningen, woonvormen en (crisis)interventie bieden wij mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe en werken samen met Het Kopland.

Over het Huis voor Jongeren

Het Huis voor Jongeren (HvJ) in Leeuwarden is er voor dakloze of thuisloze jongeren die graag een toekomst op willen bouwen voor zichzelf. Daar werken ze met begeleiding aan. Het Huis heeft plek voor twintig jongeren tussen de 17 tot ongeveer 25 jaar; iedereen heeft een eigen zit-/slaapkamer of woonstudio. De jongeren wonen er tijdelijk en leren er vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen en leven. Een aantal plekken in het Huis is bedoeld voor kortdurende opvang; met de jongeren wordt direct na plaatsing gekeken wat een goed vervolg is.

Over de Flexpool

Je gaat eerst ter ziektevervanging aan de slag bij het Huis voor Jongeren en wordt daarna vanuit de Flexpool op alle locaties van Zienn in Friesland en Groningen worden ingezet. Het werk kan per locatie verschillend zijn. Veel van onze voorzieningen bieden 24-uurs zorg. Je werkt vooral tijdens de nacht, maar kunt ook overdag worden ingezet. Ook draai je diensten in de weekenden en op feestdagen.

Zienn is een organisatie met veel dynamiek. Als je hart hebt voor onze doelgroep en een betrokken en professioneel werker bent, nodigen we jou uit om te solliciteren naar de functie van nachtwaker / portier in de Flexpool.

Over de functie van nachtwaker / portier

Als nachtwaker/portier bewaak en bevorder je de veiligheid in en rondom de voorzieningen. Jij draagt mede zorg voor een goed woon-/verblijfs- en leefklimaat voor de cliënten. Ongewenste situaties signaleer je tijdig en je handelen hierin is probleemoplossend en agressie-vermijdend. Zo zorg je dat er een gevoel van veiligheid heerst. In je contacten met bewoners en medewerkers weet je je correct en makkelijk uit te drukken.

Bij calamiteiten volg je het calamiteitenplan en neem je, indien nodig, contact op met politie, brandweer en/of arts. Je verricht verder eenvoudige administratieve werkzaamheden zoals het bijhouden van een logboek. Verder voer je kleine technische en huishoudelijke activiteiten uit als zich die voordoen.

Krachtwerk

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om hun wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je met vier pijlers in de hele organisatie terug.

Wij zoeken

Een enthousiaste collega die –binnen kaders- zelfstandig kan werken. Je bent in staat cliënten een luisterend te bieden, en kunt ze ook corrigeren als huisregels worden overtreden en/of de rust in huis wordt verstoord. Je kunt je verplaatsen in andere mensen (en hun situatie) en bent je bewust van de invloed van jouw handelen/gedrag op hen. Je weet andermans gevoelens en behoeften te onderkennen en tegelijkertijd ook je eigen grenzen aan te geven en zelf in balans te blijven. Je bent stressbestendig en daadkrachtig dus.

Vanzelfsprekend beschik je over:

  • MBO 2 – opleiding Beveiliger;
  • kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne;
  • kennis van Bedrijfshulpverlening.

Wij bieden

Een aanstelling voor de duur van een jaar met kans op verlenging. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. De functie is ingeschaald in schaal 3, het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 1.723,- en maximaal € 2.345,- bij een volledig dienstverband van 36 uur. Je krijgt een pensioenregeling via pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Omdat je vanuit de Flexpool wordt ingezet doe je werkervaring op diverse locaties op. Je wordt ondersteund met functiegerichte trainingen, zoals BHV, de training Krachtwerk en de training conflictpreventie.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over deze functie kun je inwinnen bij Peter Damsma (hoofd Cluster Jongeren) op telefoonnummer 06 – 10 29 19 60 of bij Henk van der Boon (roostercoördinator) op telefoonnummer 088 – 066 30 64.
Je sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je mailen tot en met 3 juni 2018 naar vacatures@zienn.nl t.a.v Peter Damsma, onder vermelding van functie en vacaturenummer 18.19.

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.