Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Personeelsconsulent

Gemiddeld 24 uur per week, tijdelijk i.v.m.  vervanging zwangerschapsverlof, standplaats Leeuwarden

Zienn biedt opvang en ondersteuning aan mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Vanuit de gedachte dat iedereen altijd telt, bieden we mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe en hebben ons werkgebied opgedeeld in tien regio’s/clusters die elk onder leiding staan van een hoofd. De personeelsconsulent werkt vanuit het pand De Wirdumerpoort in Leeuwarden, daar zijn de ondersteunende diensten en het bestuur/management gevestigd.

Over de afdeling Personeel & Organisatie (P&O)

Onze afdeling P&O bestaat uit een personeelsadviseur, een personeelsconsulent en twee medewerkers Personeelsbeheer. We werken nauw samen met de twee collega’s van het Roosterbureau. De afdeling P&O verzorgt het beheer van de personeelsadministratie, het aanleveren van managementinformatie, het gevraagd en ongevraagd adviseren van de leidinggevenden en het voorbereiden, ontwikkelen en implementeren van beleid. We werken binnen de afdeling met het systeem Youforce van Raet. Actuele onderwerpen zijn: mobiliteitsbeleid, verzuim, duurzame inzetbaarheid en de implementatie van het individueel keuzebudget (IKB).

Over de functie van personeelsconculent

Als personeelsconsulent ondersteun je leidinggevenden bij onder andere werving en selectie, aanstelling, functioneren, opleiding, verzuim en re-integratie en mobiliteit. Je zorgt voor informatie- en kennisoverdracht aan zowel leidinggevenden als medewerkers. Je signaleert knelpunten op het gebied van beleid, instrumenten en personeel en maakt deze bespreekbaar. Je standplaats is Leeuwarden. Je werkt voor de regio’s Friesland Zuidoost, Leeuwarden/Friesland Noord, Friesland Noordoost, Groningen West en Groningen Oost.

Je bent een allround personeelsconsulent die verantwoordelijk is voor alle onderdelen binnen het vakgebied. Je hebt actuele kennis van wet- en regelgeving en je hebt inzicht in administratieve P&O-processen. Je bent sparringpartner voor je collega’s en voor de leidinggevende. Je bent proactief en integer. Verder ben je communicatief sterk, zodat je op meerdere niveaus kunt communiceren. In de samenwerking ga je uit van mogelijkheden en ga je op zoek naar ontwikkelruimte.

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’ (en enkele aanvullende methodieken). We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze (vernieuwende) manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je dus in de hele organisatie terug.

Wij vragen

Als personeelsconsulent beschik je over:

  • afgeronde HBO-opleiding HRM;
  • minimaal 3 jaar ervaring als personeelsconsulent;
  • een rijbewijs en auto.
Wij bieden

Een aanstelling voor de vervanging van zwangerschaps- en bevallingsverlof van eind juni t/m medio november 2016. Arbeidsvoorwaarden conform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, onder andere loopbaanbudget en individueel keuzebudget. De functie is ingeschaald in schaal 7. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 2241,- en maximaal € 3130,- bij een volledig dienstverband van 36 uur.

Werkdagen worden in overleg vastgelegd. In verband met de vakantieplanning binnen de afdeling ben je beschikbaar in de periode 18 juli t/m 7 augustus.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij Bas van Mierlo, manager Bedrijfsondersteunende Processen, via telefoonnummer 088 – 066 30 12 of bij Tineke Bos, personeelsadviseur 088- 066 30 61. Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 8 mei 2016 (onder vermelding van nummer 16.19 en functienaam) richten aan vacatures@zienn.nl. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is voorwaarde voor benoeming.

Over Zienn

Zienn biedt opvang en ondersteuning aan jongeren, volwassenen en gezinnen die moeite hebben hun leven op orde te houden, zich in een crisissituatie bevinden, dak- of thuisloos zijn of dat dreigen te worden. Hun situatie is vaak complex; er spelen meerdere problemen als schulden, verslaving, psychiatrische problematiek, gebrekkige zelfzorg, geen netwerk enzovoort. We bieden mensen (crisis)opvang, woonvoorzieningen en woonondersteuning aan huis en helpen ze een nieuwe start te maken. Omdat onze cliënten vaak op meerdere terreinen een hulpvraag hebben, werken wij nauw samen met onder meer wijk- en gebiedsteams, gemeenten, woningcorporaties, bewindvoerders, jeugdhulpverlening, welzijnsorganisaties, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg.

Vanuit de visie dat iedereen altijd telt maken we ons sterk voor de belangen van dak- en thuisloze mensen. Het maakt niet uit wat iemands achtergrond is, waarom of hoe vaak iemand hulp nodig heeft: iedereen heeft altijd recht op een passende plek in de samenleving!

Zienn is actief in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Onze 400 medewerkers begeleiden jaarlijks zo’n 2400 cliënten.