Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Stage bij Skrep - 2 stageplaatsen

Op stage? Wij hebben 2 stageplaatsen voor een (werk)begeleider bij Skrep in Leeuwarden. Kom je stage bij ons lopen?

Over de stage

  • voor HBO-studenten Maatschappelijk Werk & Dienstverlening of Sociaal Pedagogisch Hogeschool (HBO MWD of SPH)
  • in Leeuwarden
  • 1 stageplaats in het Wonen Werken en Welzijn-project van Skrep
  • 1 stageplaats in de (laagdrempelige) werkprojecten van Skrep
  • vanaf februari 2018 of vanaf september 2018

Over Zienn

Zienn is er voor mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Met opvangvoorzieningen, woonvormen en (crisis)interventie bieden we mensen nieuwe kansen in het leven.

Over Skrep

Skrep is een afdeling binnen Zienn die dagbesteding biedt aan dak- en thuisloze mensen uit Leeuwarden. Dagbesteding en het weer opbouwen van een dagstructuur zijn belangrijk om weer grip te krijgen op het leven. Skrep biedt werkprojecten en het Wonen Werken en Welzijn-traject.

De werkprojecten

Dak- en thuisloze mensen in Leeuwarden kunnen meedoen aan onze laagdrempelige werkprojecten als zwerfvuil prikken, textiel sorteren, tuin- en ander groenwerk, creatief werk en schoon- en opruimwerk bij de festivals in Leeuwarden (in het voorjaar). De werkbegeleiders werken met de deelnemers mee, met als doel contact maken een vertrouwensband opbouwen. Vanuit dit contact springt Skrep in op de hulpvragen van onze deelnemers. Dat kan doorstroom naar ons ‘Wonen Werken en Welzijn-traject’ zijn, langdurige dagbesteding of regulier werk, maar ook het in contact brengen met hulpverlening op andere gebieden dan werk. Skrep werkt vanuit de Presentietheorie (Baart).

Het Wonen Werken en Welzijn-traject

Skrep biedt dak- en thuisloze mensen het hoogdrempelig Wonen Werken en Welzijn-traject (WWW), waarbij zij in een eigen woning begeleiding krijgen en werk (dagbesteding). Het gaat om die groep, die na een laagdrempelig traject te hebben gevolgd, weer toe zijn aan een (meer hoogdrempelig) traject. Het WWW-traject brengt ze dichter bij een zelfstandig en verantwoordelijk bestaan. Skrep coördineert de intake voor het WWW-traject en regelt het werk/dagbesteding. Dat laatste gebeurt in de vorm van 2 werkbussen: de deelnemers van de ‘groenbus’ voeren allerlei tuin- en groenwerkzaamheden uit en de ‘klussenbus’ brengt mensen naar onderhouds- en andere kluswerkzaamheden. Er zijn 2 vaste cliëntgroepen van 5 à 6 personen per bus. Zij werken 3 dagen per week.

Profiel Stagiaire

We zoeken een stagiaire die:
• graag contact maakt met onze deelnemers;
• graag de handen uit de mouwen steekt;
• samen met de deelnemers (fysieke) werkzaamheden kan uitvoeren;
• bijdragen aan het zoeken naar een uitroommogelijkheid voor de deelnemers, zoals vrijwilligerswerk of regulier werk;
• samen met de werkbegeleider, waar nodig, deelnemers aanstuurt in werkzaamheden en gedrag;
• samen met de werkbegeleider bijdraagt aan een goede voorbereiding van de werkprojecten;
• deelneemt aan team- en cliëntbesprekingen;
• stevig in zijn schoenen staat;
• beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
• kennis van en affiniteit heeft met verslavingsproblematiek;
• kennis van en ervaring in begeleiding aan mensen met psychiatrische problematiek is een pré.

Meer over de stage

Zowel de stage in de werkprojecten als die in het WWW-traject gaat om een jaarstage voor 32 uur per week. Je start, afhankelijk van jouw mogelijkheden, in februari of september en kunt rekenen op een stagevergoeding van € 125,- bruto per maand. Er is ruimte voor een afstudeeronderzoek.

Wat betreft de stage in het WWW- traject, gaat onze voorkeur uit naar een man in verband met de fysieke arbeid (groenwerk, klussen, enzovoort) die verricht moet worden samen met de cliënten. Voel je je als vrouw aangetrokken tot de stageplaats, dan mag je natuurlijk ook reageren.

Solliciteren

Je kunt reageren door een motivatiebrief met cv te mailen naar k.kuipers@zienn.nl onder vermelding van ‘stage Skrep’. Geef in je brief a.u.b. aan of je voorkeur uitgaat naar een stage in de (laagdrempelige) werkprojecten of in het WWW-traject. We horen ook graag wanneer je stage kan starten. De reacties worden door gestuurd naar de stagebegeleider die contact opneemt met de kandidaten die geselecteerd worden voor een oriënterend gesprek.