Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Verzorgende IG

24 uren per week
Standplaats: Zorgopvang De Marene Leeuwarden

Over Zienn

Zienn is er voor mensen die dakloos zijn, voor wie huisuitzetting dreigt of die in een crisis zitten. Volwassenen, maar ook jongeren en gezinnen. Met (crisis)interventie, opvangvoorzieningen, woonvormen en thuisondersteuning bieden wij mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe en werken samen met Het Kopland.

Over Zorgopvang De Marene

Zorgopvang De Marene is een woonvoorziening in Leeuwarden voor 52 mensen die dak- en thuisloos zijn. De Marene biedt begeleiding, verzorging, verpleging én een thuis. Er wonen doorgaans mensen met meervoudige problematiek: verplegings- of verzorgingsvraag, schulden, verslaving, psychische, somatische problematiek. Vaak kunnen zij niet aarden in een regulier verzorgings- of verpleeghuis. Ze wonen in De Marene omdat ze al een dagje ouder worden of omdat zij tijdelijk zorg en/of verpleging nodig hebben.

De bewoners zijn verdeeld over zes groepen. Iedere bewoner heeft een zorg- en begeleidingsactieplan met aandacht voor zaken als gezondheid, hygiëne, verslaving, sociale contacten en dagbesteding. Er wordt samengewerkt met externe betrokkenen, zoals verslavingszorg, een ouderenpsychiater en verpleeghuisarts. De huisarts is de behandelaar.

Zorgopvang De Marene is een prachtige werkplek met veel dynamiek. Als je houdt van afwisseling en uitdaging, hart hebt voor de doelgroep en een betrokken en professioneel werker bent, nodigen we jou uit om te solliciteren naar de functie van Verzorgende IG.

Over de functie van Verzorgende IG

Als Verzorgende IG verricht je verzorgende en licht verplegende handelingen ter ondersteuning van het zorgproces. Je helpt cliënten met wassen, aankleden, eten, drinken, enzovoort. Ook verricht je eenvoudige verpleegtechnische handelingen zoals onder meer wondbehandeling en verstrekking/toediening medicijnen. Daarnaast stimuleer en begeleid je cliënten bij algemene dagelijkse levenshandelingen (ADL), ziekenhuisbezoek, activiteiten en andere zaken, conform het actieplan. Tijdens je werk heb je te maken met zowel interne als externe disciplines. In De Marene draaien verzorgenden ook nachtdiensten.

Krachtgerichte werkwijze

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je met vier pijlers in de hele organisatie terug.

Wij vragen

Als Verzorgende IG:
  • heb je het MBO-diploma Verzorgende IG;
  • ben je flexibel inzetbaar;
  • kun je omgaan met fysiek geweld en verbale agressie van cliënten hierin controlerend en corrigerend optreden;
  • kun je cliënten motiveren en stimuleren;
  • kun je vraaggestuurd en methodisch werken;
  • weet je gevoelens en behoeften van anderen te onderkennen en tegelijkertijd je grenzen aan te geven.
Heb je ook het diploma SPW, niveau 4?

Heb je naast het diploma Verzorgende IG ook het diploma Sociaal Pedagogisch Werk niveau 4? Dan zijn er mogelijkheden om je ook op andere Zienn-locaties in te zetten als assistent-begeleider.

Wij bieden

  • een contract voor 24 uren per week. Je komt in dienst van de Flexpool en wordt ingezet bij De Marene in Leeuwarden. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. De functie is ingedeeld in schaal 5 met een brutosalaris van minimaal € 1895,- en maximaal € 2802,- per maand bij een fulltime dienstverband;
  • ondersteuning met functiegerichte trainingen, zoals BHV, de training Krachtwerk en de training Motiverende Gespreksvoering.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over deze functie kun je inwinnen bij Cor Schaafsma, hoofd Zorgopvang De Marene of Henk van der Boon, roostercoördinator op telefoonnummer 088 – 066 30 00. Je motivatiebrief met cv kun je uiterlijk 13 juni 2018 richten aan vacatures@zienn.nl met vermelding van nummer 18.23 en de functienaam verzorgende IG.

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.