Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Verzorgende IG in de Flexpool

voor 20 uur per week of met een 0-urencontract

Standplaats: Zorgopvang De Marene Leeuwarden

Over Zorgopvang De Marene

Zienn is er voor mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Met opvangvoorzieningen, woonvormen en begeleiding aan huis bieden we mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe. Zorgopvang de Marene is een woonvoorziening in Leeuwarden voor 52 mensen die dak- en thuisloos zijn. Het gaat om mensen met doorgaans meervoudige, problematiek: verplegings- of verzorgingsvraag, schulden, verslaving, psychische, somatische problematiek. Vaak kunnen zij niet aarden in een regulier verzorgings- of verpleeghuis. Ze wonen in De Marene omdat ze al een dagje ouder worden of omdat zij tijdelijk zorg en/of verpleging nodig hebben. De Marene biedt ze begeleiding, verzorging, verpleging én een thuis.

De bewoners zijn verdeeld over zes groepen. Iedere bewoner heeft een zorg- en begeleidingsactieplan met aandacht voor zaken als gezondheid, hygiëne, verslaving, sociale contacten en dagbesteding. Er wordt samengewerkt met externe betrokkenen, zoals verslavingszorg, een ouderenpsychiater en een verpleeghuisarts. De huisarts is de behandelaar.

Zorgopvang de Marene is een prachtige werkplek met veel dynamiek. Als je houdt van afwisseling en uitdaging, hart hebt voor de doelgroep en een betrokken en professioneel werker bent, nodigen we jou uit om te solliciteren naar de functie van verzorgende IG.

Over de functie verzorgende IG

Als verzorgende IG verricht je verzorgende en licht verplegende handelingen ter ondersteuning van het zorgproces. Je helpt cliënten met wassen, aankleden, eten, drinken, enzovoort. Ook verricht je eenvoudige verpleegtechnische handelingen zoals onder meer wondbehandeling en medicijnverstrekking/-toediening. Daarnaast stimuleer en begeleid je cliënten bij ADL, ziekenhuisbezoek, activiteiten enzovoort, conform het actieplan. Tijdens je werk heb je te maken met zowel in- als externe disciplines. De verzorgende IG in De Marene draait ook nachtdiensten. Tijdens de nacht treed je op bij calamiteiten op medisch gebied.

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze (vernieuwende) manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je dus in de hele organisatie terug.

Wij vragen

Als verzorgende IG:

 • beschik je over het diploma MBO verzorgende IG;
 • ben je flexibel inzetbaar;
 • kun je omgaan met fysiek geweld en verbale agressie van cliënten en kun je hierin controlerend en corrigerend optreden;
 • kun je cliënten motiveren en stimuleren;
 • kun je vraaggestuurd en methodisch werken vanuit de rehabilitatiemethodiek;
 • ben je je bewust van andere mensen en hun omgeving; alsmede je eigen invloed hierop;
 • weet je gevoelens en behoeften van anderen te onderkennen en tegelijkertijd ook je grenzen aan te geven en zelf in balans te blijven.
Wij bieden
 • een contract van 20 uur per week van 15 mei 2016 t/m 31 december 2016 of een 0-urencontract voor de periode van een jaar, met minimaal 20 uur per week in de maanden juni en juli;
 • een salaris in schaal 5, conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening;
 • ondersteuning met functiegerichte trainingen, zoals BHV, de training Krachtwerk en de training Motiverende Gespreksvoering;
 • een fietsenplan
Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over deze functie kun je inwinnen bij Henk van der Boon, roostercoördinator op telefoonnummer 088 – 066 30 64.

Je motivatiebrief met cv kun je tot en met 17 april 2016 richten aan vacatures@zienn.nl met vermelding van nummer 16.15 en de functienaam verzorgende IG Flexpool.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is voorwaarde voor benoeming.

Over Zienn

Zienn biedt opvang en ondersteuning aan jongeren, volwassenen en gezinnen die moeite hebben hun leven op orde te houden, zich in een crisissituatie bevinden, dak- of thuisloos zijn of dat dreigen te worden. Hun situatie is vaak complex; er spelen meerdere problemen als schulden, verslaving, psychiatrische problematiek, gebrekkige zelfzorg, geen netwerk enzovoort. We bieden mensen (crisis)opvang, woonvoorzieningen en woonondersteuning aan huis en helpen ze een nieuwe start te maken. Omdat onze cliënten vaak op meerdere terreinen een hulpvraag hebben, werken wij nauw samen met onder meer wijk- en gebiedsteams, gemeenten, woningcorporaties, bewindvoerders, jeugdhulpverlening, welzijnsorganisaties, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg.

Vanuit de visie dat iedereen altijd telt maken we ons sterk voor de belangen van dak- en thuisloze mensen. Het maakt niet uit wat iemands achtergrond is, waarom of hoe vaak iemand hulp nodig heeft: iedereen heeft altijd recht op een passende plek in de samenleving!

Zienn is actief in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Onze 400 medewerkers begeleiden jaarlijks zo’n 2400 cliënten.