Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Zorgmanager

Wij zoeken een Zorgmanager

 • voor 32 uren per week
 • met standplaats Leeuwarden en werkgebieden Friesland, Groningen en Drenthe.
 • voor Het Kopland en Zienn

Over Zienn en Het Kopland

Zienn ondersteunt mensen die in een crisis zitten, dakloos zijn of voor wie uithuiszetting dreigt. Het Kopland is er voor wie dakloos is en biedt opvang aan vrouwen (en hun eventuele kinderen) die een huiselijk geweld-situatie ontvluchten.

Zienn en Het Kopland werken nauw samen en hebben een gezamenlijke visie en missie: iedereen in onze samenleving doet ertoe en telt mee! We zetten ons in om dakloosheid en huiselijk geweld te voorkomen. Met onze opvangvoorzieningen, woonvormen en (crisis)interventie bieden wij mensen nieuwe kansen in het leven. En met onze begeleiding zetten we alles op alles om mensen sterker en vaardiger te maken zodat zij in de toekomst moeilijke situaties constructief het hoofd kunnen bieden. We zijn samen actief in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland.

Zienn en Het Kopland hebben een gezamenlijk MT (bestaand uit een manager Control en Finance, Manager HR en twee Zorgmanagers) en een gezamenlijke bestuurder. Zienn en Het Kopland zijn bezig met het vergroten van de samenwerking, de ondersteunende diensten zijn inmiddels samengevoegd en gehuisvest in Leeuwarden. In 2019 wordt de samenwerking tussen beide primaire processen verder vormgegeven en uitgewerkt. Over de verdeling van werkzaamheden/regio’s en clusters van de Zorgmanagers worden nog gesprekken gevoerd in het kader van een efficiënte en evenredige belasting.

Zienn en Het Kopland staan voor een stevige uitdaging met de doordecentralisaties, bezuinigingen van gemeenten, samenwerking met gemeenten, collega instellingen en andere financiers. Naast deze externe uitdagingen zijn er ook interne uitdagingen, zoals het zorgen voor eenheid en verbinding en het verder implementeren van resultaatverantwoordelijk werken.

Over de functie

Als Zorgmanager geef je op coachende wijze leiding aan een aantal hoofden in het primair proces en heb je affiniteit met de Vrouwenopvang. Je bent integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg, bedrijfsvoering (continuïteit van zorg) en dienstverlening en rapporteert direct aan de bestuurder. Je signaleert kansen en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en de koers van onze organisaties, mede met je MT-collega’s. Je bevordert effectieve onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Je geeft inspirerend leiding aan verandering en gaat daarin de verbinding aan met cliënten, verwanten, cliëntvertegenwoordiging en medewerkers. Verder draag je zorg voor een goede beeldvorming van de organisaties, om de samenwerking met interne en externe partijen te bevorderen.

Als Zorgmanager beschik je over:

 • Een academische opleiding, aangevuld met een managementscholing.
 • Daarnaast heb je ruime en recente managementervaring opgedaan binnen de zorg en heb je ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving. Gemeentelijke overleggen kennen geen geheimen meer.
 • Bij voorkeur heb je ervaring met de doelgroep (of vergelijkbaar complexe problematiek/ dynamiek).
 • Je bent in staat de visie, de kernwaarden en het beleid van Zienn en Het Kopland uit te dragen en efficiënt te vertalen naar de praktijk. Je bent het gezicht van de organisatie bij landelijke overlegorganen.
 • Je geeft op enthousiaste en coachende wijze leiding en stuurt aan op eigen verantwoordelijkheid en afspraken. Hierbij weet je een goede balans te houden tussen vertrouwen en een kwalitatief goede uitvoering.
 • Analytisch denken en zorgdragen voor een gezonde, toekomstgerichte bedrijfsvoering behoren tot je sterke punten.
 • Je staat stevig in je schoenen, bent doortastend, helder in je communicatie en beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen, humor en reflecterend vermogen.
 • Verder ben je verbindend, energiek en gericht op samenwerking.
 • Je bent vaardig in communiceren op verschillende niveaus, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt scherp oog voor het optimaliseren van de kwaliteit van onze zorg, waarbij de vraag van de cliënt voorop staat.

Dit hebben wij jou te bieden:

 • Een aanstelling voor gemiddeld 32 uren per week voor de duur van een jaar (met kans op een aanstelling voor onbepaalde tijd) met arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk. De CAO kent onder andere een loopbaan- en een individueel keuzebudget. Je kunt deelnemen aan de collectieve zorg- en een collectieve inkomensverzekering;
 • De functie Zorgmanager is ingeschaald in schaal 14. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal €4127,- en maximaal €6738,- bij een volledig dienstverband van 36 uur;
 • Zienn en Het Kopland werken met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’ voor cliënten. Deze methodiek gaat uit van kansen, talenten en oplossingen voor onze cliënten.

Deze krachtgerichte werkwijze geldt ook voor ons personeelsbeleid en manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen onze organisaties.

Belangstelling? Solliciteer voor 26 april!

Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij Bas van Mierlo, Zorgmanager of bij Marita Schreur, bestuurder. Beide zijn bereikbaar via 088 – 066 30 00.

Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 26 april 2019  (onder vermelding van nummer 19.15 en functienaam) richten aan vacatures@zienn.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 7 mei 2019 (1e ronde) en 14 mei 2019 (2e ronde).

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is voorwaarde voor benoeming, verder voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.