Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Signalenkaart dreigende dakloosheid

Wat leidt tot dakloosheid? Onze Signalenkaart dreigende dakloosheid geeft inzicht  in signalen en risicofactoren. Voorkomen dat iemand dakloos wordt is het allermooist. Immers, dakloos worden haalt alles in een mensenleven overhoop. Bij volwassenen en bij kinderen. Geen thuis meer, geen basis, geen vertrouwde plek. Wij willen dakloosheid graag voorkomen. Helpt u mee? Via de link komt u bij de signalenkaart. Printexemplaren zijn te bestellen via communicatie@zienn.nl.

Wat leidt tot dakloosheid?

Wat leidt tot dakloosheid? Hoe herken je iemand die dakloos dreigt te worden? Waarom en hoe iemand dakloos wordt verschilt per persoon. Iemands situatie is nooit voor 100% te vergelijken met die van een ander. Hoe eerder signalen worden opgepikt, hoe groter de kans om dakloosheid te voorkomen!  Onze Signalenkaart dreigende dakloosheid kan houvast geven. Kan helpen om signalen te herkennen en ondersteuning te zoeken. De kaart benoemt ook risicofactoren die kunnen leiden tot dakloosheid.

Wat te doen bij dreigende dakloosheid?

Herkent u signalen en/of risicofactoren bij iemand? De kaart geeft tips over wat te doen. In gesprek gaan met de persoon in kwestie, vanzelfsprekend. En eventueel, in overleg met de persoon, hulp inschakelen. Van een wijkteam of een gebiedsteam bijvoorbeeld, de sociale dienst, de woningcorporatie, schuldhulpverlening of van Zienn. Op onze signalenkaart ziet u wie u binnen Zienn kunt benaderen voor advies en/of ondersteuning.