Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Topdrie ontwikkeltips Reload2GO

Reload2GO is een kortdurend, intensief en systeemgericht begeleidingsprogramma voor jongeren (17-23 jaar) én hun ouders, met als doel dakloosheid van jongeren te voorkomen. Begeleiders springen direct in als de situatie thuis op ontploffen staat en zijn korte periode intensief in een gezin aanwezig om de crisis af te wenden en met de gezinsleden oplossingen te vinden. Het begeleidingsprogramma draait sinds het najaar van 2016 als pilot in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Symposium

Tijdens een interactief symposium hebben we op 1 november 2016 met onder meer gemeente, wijkwerk, politie, ouders, jongeren de toekomst van Reload2GO verkend. Die verkenning leidde tot tips voor de doorontwikkeling.

Topdrie ontwikkeltips

  1. Reload2GO is specialistisch werk en hoort in handen te zijn van een expert-organisatie. Dat kan Zienn zijn, maar ook een andere expert.
  2. Reload2GO richt zich op het hele gezin. Dat is de kracht ervan! Zo lang je dat overeind houdt, is het begeleidingsprogramma geschikt voor alle leeftijden: jongeren onder de 18, oudere volwassenen, gezinnen.
  3. Het sociaal domein telt veel spelers. Zorg voor afstemming onderling en gezamenlijke afspraken zodat je Reload2GO in kunt zetten wanneer nodig. Zo voorkom je samen bureaucratische en financiële drempels.

Wat ook aan bod kwam tijdens het symposium

  • Inleiding door Chris de Jong (projectleider) en Jaco de Rapper (systeemwerker)
  • Publicatie Reload2GO, voor de verandering legt de werkwijze van Reload2GO uit. Het is geen methodiek, maar een werkwijze die systeemwerk, presentiebenadering en motiverende gespreksvoering combineert. De publicatie is online te lezen en in boekexemplaar te bestellen via Fred Gruter, f.gruter@zienn.nl.

Meer over Reload2GO