Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Verkiezingen

Verkiezingen en coalitievormingen spelen volop bij gemeenten. Gemeenten hebben tal van uitdagingen, waaronder de zorg en ondersteuning van kwetsbare inwoners. De Federatie Opvang, onze koepelorganisatie, heeft in haar verkiezingskrant uiteengezet hoe belangrijk thema’s als huisvesting, werk en participatie, aandacht voor kinderen en jongeren zijn. Hebt u de verkiezingskrant al gezien? Er is een online versie en een pdf-uitgave. Ook de krant van de Stichting Zwerfjongeren Nederland vinden we leesvoer. Beide kranten zijn handige input voor toekomstprogramma’s.

Wij zien kansen om maatschappelijk opvang te voorkomen!

Wij gaan graag met u in gesprek over maatschappelijke opvang in uw gemeente. En liever nog over voorkomen van -relatief dure- opvang. Over welke mogelijkheden, ontwikkelingen en kansen we zien, die onze én uw aandacht vragen. En die van ketenpartners in de gemeente. Mensen uit de opvang en in de eigen omgeving houden vraagt immers om slimme samenwerking tussen allerhande partijen om iemand heen. Wij sluiten altijd aan bij wat er lokaal, in uw gemeente, speelt. Doorpraten? Zoek dan contact met de contactpersoon van Zienn in uw gemeente (hoofd), in de zoektool hieronder ontdekt u wie dat is!

Selecteer uw gemeente

We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe en werken samen met Het Kopland. Allebei zijn we lid van de Federatie Opvang.

Thuis in complexe situaties

Zienn is al heel wat jaren actief in de daklozenzorg. Uit ervaring weten we dat er altijd mensen zullen zijn die om welke reden dan ook moeilijk met reguliere hulp kunnen worden bereikt, hoe je zorg en welzijn ook inricht. Vaak spelen er tal van problemen die elkaar dusdanig versterken dat er geen uitweg lijkt te zijn. Denk aan de combinatie van psychische problemen, schulden, verslaving, overlast, isolement. Iemands situatie is dan erg complex en dakloosheid ligt op de loer. Of iemand is al dakloos. We zijn thuis in de opvang en begeleiding van juist díe mensen. Na de invoering van de WMO hebben we ons vooral op hen gericht met onder meer opvang en pleitbezorging.