Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Voor jongeren

Voor dakloze jongeren, zwervende jongeren, jongeren die dakloos dreigen te worden hebben wij een specifiek opvang- en begeleidingsaanbod.

Jongvolwassenen zitten in een andere levensfase dan volwassenen en vragen om een andere benadering. Hun leven is nog heel dynamisch, ze zijn druk met ontdekken en uitproberen. Om ondertussen ook je leven van (dreigende) dakloosheid naar stabiliteit te krijgen, is niet niks. Jongeren ‘bij de les’ houden en ze vaardigheden leren rondom geldzaken, huishouden, omgaan met anderen, contacten met instanties, school/werk is onderdeel van de begeleiding.

Onze jongerenbegeleiders proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de jongere. Contact maken, contact houden en samen stappen zetten naar een passende woonomgeving en een zo zelfstandig mogelijk bestaan.

Opvang- en begeleidingsaanbod voor dakloze jongeren


Crisisopvang / Nachtopvang

Voor dakloze jongeren die een slaapplek zoeken, hebben wij crisisplekken in het Huis voor Jongeren in Leeuwarden waar zij tijdelijk kunnen verblijven en begeleiding krijgen richting snelle uit- of doorstroom. Jongeren hoeven dus niet naar de Nachtopvang in Leeuwarden. Als er (nog) geen crisisplek beschikbaar is, kan de jongere vanzelfsprekend in de Nachtopvang terecht. Het Huis voor Jongeren crisisplek in het Huis voor Jongeren van Zienn. Ook in Crisisopvang Leek en in Crisisopvang Burgum vangen wij jongeren op.

Huis voor Jongeren Leeuwarden
Opvang- en trainingsvoorziening voor 20 jongeren in Leeuwarden. Hier wonen jongeren tijdelijk en leren zij de vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen.

Interventie
Medewerkers van Zienn ‘sporen’ jongeren met problemen op en begeleiden ze naar passende hulpverleningstrajecten. Al dan niet bij Zienn.

Kamers met Kansen Leeuwarden
Hier wonen 12 jongeren, die studeren maar door een instabiele thuissituatie niet aan leren toekomen. Zij krijgen -ongeveer 1 jaar- begeleiding van een vrijwilliger bij alledaagse zaken. Ook houdt de begeleider toezicht op het leertraject.

Reload2GO
Een begeleidingstraject aan huis voor jongeren van 17 tot 23 jaar én hun ouders.

InSightOut
Een woning met thuisbegeleiding voor (dreigend) dakloze jongeren uit de Westerkwartier-gemeenten Zuidhorn, Leek, Marum en Grootegast. Nauwe samenwerking tussen Zienn, woningcorporatie Wold&Waard, de betrokken gemeente én de jongere.