Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Ambulante woonondersteuning

Sommige mensen lukt het maar niet om het leven op orde te houden of te krijgen. Voor hen is begeleiding aan huis een uitgelezen kans om huisuitzetting te voorkomen.  Binnen Zienn noemen we dit ambulante woonondersteuning. Wij bieden begeleiding aan huis in Friesland (vanuit Sneek, Heerenveen, Drachten, Burgum en Leeuwarden), in Groningen (vanuit Hoogezand en Leek) en in Drenthe (vanuit Emmen).

Specialistische begeleiding voor complexe situaties

Vooral in situaties waarbij complexe problematiek aan de orde is, biedt Zienn ambulante begeleiding. Er is sprake van veel en meervoudige problematiek is, zoals -een combinatie van- schulden, eenzaamheid, psychische problemen, verslaving, werkloosheid enzovoort. In principe bieden wij geen begeleiding aan huis in minder complexe situaties, tenzij er andere afspraken liggen met een gemeente.

Onze ambulante begeleiding duurt zo kort mogelijk en zo lang als nodig.