Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Woonvoorzieningen

Wonen met ondersteuning bij het dagelijks leven: een uitkomst voor wie die door problemen (tijdelijk) niet zelfstandig kan wonen. Want voor sommige mensen zijn de problemen te veel en te complex om zelfstandig te (blijven) wonen. In de woonvoorzieningen van Zienn krijgen zij een eigen zit-/slaapkamer of appartement en zoveel of zo weinig ondersteuning als nodig is.

Onze cliënten werken samen met een begeleider aan hun toekomst. Hun krachten staan voorop, niet hun problemen. Er is hulp waar het nodig is, maar de cliënt houdt zelf de regie over zijn leven. Deze manier van begeleiding heet Krachtwerk. Wonen in een woonvoorziening van Zienn kan tijdelijk of voor langere tijd.

Woonvoorzieningen Zienn

Sociaal Pensions
In een sociaal pension wonen meerdere personen bij elkaar; ieder heeft een eigen zit-/slaapkamer of woonstudio. Er is 24 uur per dag begeleiding of toezicht. Zienn heeft Sociaal Pensions in Drachten, Sneek, Hoogezand en twee pensions in Leeuwarden (Bonifatiusplein en Hoekstersingel).

Zorgopvang
In Zorgopvang De Marene wonen mensen zonder dak of thuis, die verzorging en/of verpleging nodig hebben.