Informatie voor gemeenten

Zienn kiest voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Voor mensen die complexe en meervoudige problemen hebben. Wij zijn ervaren in de opvang en begeleiding van juist deze mensen. Dit wil niet zeggen dat wij er niet zijn voor mensen met enkelvoudige en minder complexe problemen. Zienn is er immers altijd bij dreigende dakloosheid.

Samenwerking

Onze drempel is laag en wij zoeken afstemming met wijk- en gebiedsteams in de individuele gemeenten van Friesland, Groningen en Drenthe. Werken samen en verwijzen door. Ook werken we samen met andere organisaties, denk aan verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg. Of aan jeugdzorg, bewindvoerders en woningcorporaties. Want dakloosheid is nooit het enige probleem van onze cliënten. Om ze goed te kunnen helpen is samenwerking  met aanpalende organisaties onmisbaar.

Focus op de kwetsbare burger

Daarnaast wil Zienn het thema van sociaal kwetsbare mensen op de agenda houden. Op die van de samenleving als geheel en die van de politiek en gemeenten in het bijzonder. De aandacht in het politieke debat voor mensen zonder dak of thuis mag niet verslappen. Dit vraagt om focus.  Zienn is (gespreks)partner voor gemeenten in de zorg voor zeer kwetsbare burgers. Ook op het terrein van veiligheid en (het voorkomen van) overlast vervult Zienn een belangrijke functie.

Cliënt staat centraal

Leidraad in ons werk is niet de organisatie. De beste hulp voor onze cliënten staat centraal. Die hulp willen we samen met de cliënt zelf, zijn of haar omgeving, collega’s en samenwerkingspartners organiseren. Zien we dat mensen tussen wal en schip raken? Dan gaan we eropaf. Ook doelgroepen die door decentralisatie tussen wal en schip vallen, worden geholpen -uiteraard wordt bij langdurige zorg naar een passende financiering gezocht-. Dat doen we altijd in lijn met onze kernwaarden. Dat betekent nog iets: is een cliënt elders beter af, bijvoorbeeld in een sociaal wijkteam of bij een instelling voor gehandicaptenzorg, dan dragen we de hulp voor hem of haar over.

Contactpersonen

Wilt u samenwerkingsafspraken met Zienn? Neem dan contact op met een van onze regiohoofden. Dat zijn per gemeente:

Regio Leeuwarden/Friesland Noord
Hoofd: Imar van der Ark, i.vanderark@zienn.nl, 088 – 066 34 20
Gemeenten: Leeuwarden, Het Bildt, Menameradiel, Leeuwarderadeel.

Regio Friesland West
Hoofd: Richtsje Sietsma, r.sietsma@zienn.nl, 088 – 066 35 20
G
emeenten: Sudwest-Fryslân, Littenseradiel, De Fryske Marren, Harlingen, Franekeradeel.

Regio Friesland Noordoost
Hoofd: Sjoerd Woudstra, s.woudstra@zienn.nl, 088 – 066 37 20
Gemeenten: Ferwerderadiel, Dongeradiel, Dantumadeel, Kollumerland, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel.

Regio Friesland Zuidoost
Hoofd: Agatha Klijnstra, a.klijnstra@zienn.nl, 088 – 066 36 20
Gemeenten: Smallingerland, Opsterland, Heerenveen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf.

Regio Groningen West/Kop van Drenthe
Hoofd: Lieuwe de Boer, l.deboer@zienn.nl, 088 – 066 38 20
Gemeenten: Noordenveld (Dr), Tynaarlo (Dr), Marum, Leek, Grootegast, Zuidhorn, De Marne, Winsum, Bedum.

Regio Groningen/Drenthe Zuid
Hoofd: Martijn Draaisma, m.draaisma@zienn.nl, 088 – 066 39 20
Gemeenten: Groningen (stad), Eemsmond, Loppersum, Delfzijl, Appingedam, Ten Boer, Slochteren, Oldambt, Menterwolde, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Veendam, Pekela, Bellingwedde, Stadskanaal, Vlagtwedde, Assen, AA en Hunze, Midden-Drenthe, Westerveld, Meppel, De Wolden, Hoogeveen, Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn

Aanbod, intaker en hoofd per gemeente/regio

Met onderstaande zoekfunctie kunt u het aanbod per gemeente bekijken. Ambulante ondersteuning (woonondersteuning aan huis, pre- en interventiewerk) is er in alle gemeenten in Friesland, Groningen en Drenthe. De opvang- en woonvoorzieningen zitten verspreid over deze provincies. Onderstaande zoektool laat ook zien onder welke Zienn-regio uw gemeente valt en wie het hoofd en de intaker (inclusief contactgegevens) zijn. Overigens is er een aantal clusters die bovenregionaal werken: Cluster Jongeren, Dagopvang/Nachtopvang/Sociale Activering, Zorgopvang de Marene, Sociale Pensions Leeuwarden

Selecteer uw gemeente