Wat biedt Zienn

Zienn biedt hulp aan de meest kwetsbaren in de samenleving; mensen met complexe en meervoudige problematiek. Ons werk is gericht op herstel en de methodiek die wij toepassen is Krachtwerk. Leidraad in ons werk is niet de organisatie. De beste hulp voor onze cliënten staat centraal. Die hulp willen we samen met de cliënt zelf, met zijn of haar omgeving en met collega’s en samenwerkingspartners organiseren. Zien we een cliënt tussen wal en schip raken? Dan gaan we erop af! Dat doen we altijd in lijn met met onze kernwaarden en onze missie. Dat betekent nog iets: is een cliënt elders beter af, bijvoorbeeld in een sociaal wijkteam, dan dragen we de hulp voor hem of haar vanzelfsprekend over.

Dit biedt Zienn

Onze dienstverlening is te verdelen in vier segmenten:

 1. Primaire Opvang
  onder andere crisisopvang, dag- en nachtopvang
 2. Secundaire of vervolgopvang
  onder andere algemene opvang en verlengd verblijf
 3. (Speciale) woonvoorzieningen
  onder andere sociale pensions en zorgopvang
 4. Ambulante begeleiding
  specifiek gericht op – dreigende –  dakloosheid en nazorg