Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Vrijwilliger Kamers met Kansen

Kamers met Kansen richt zich op schoolgaande jongeren met een instabiele thuissituatie. Deze jongeren lopen het risico voortijdig af te haken in het onderwijs en dreigen als gevolg daarvan verder in de problemen te komen. Kamers met Kansen stelt als doel deelnemende jongeren tussen de 18 en 25 jaar d.m.v. een traject van zelfstandig wonen met begeleiding binnen ongeveer een jaar toe te leiden naar een economisch en persoonlijk zelfstandige situatie.

Voor de begeleiding van jongeren zoeken wij vrijwillige coaches die het een uitdaging vinden om een jongere persoonlijk te ondersteunen op zijn/haar weg naar zelfstandigheid.

Kernactiviteiten vrijwillige coach Kamers met Kansen:

 • Samen met de medewerker Kamers met Kansen en de jongere bij de start van het traject een plan van aanpak opstellen;
 • Het bewaken, verhelderen en regelmatig bijstellen van de hulpvragen samen met de jongere en het signaleren van knelpunten in de ontwikkeling;
 • Het individueel ondersteunen, begeleiden en coachen van een jongere op actieve en inspirerende wijze;
 • Het onderhouden van contact met de jongere, wekelijks telefonisch contact of mailcontact en app-contact en/of een bezoek aan de jongere, naar gelang behoefte;
 • Het bieden van praktische hulp bij vragen op zo’n manier dat de jongere gestimuleerd wordt zelf acties te ondernemen t.a.v. het behalen van zijn/haar persoonlijke doelen;
 • Het onderhouden van contact met school en evt. andere betrokkenen;
 • Maandelijks rapporteren van de voortgang aan de medewerker Kamers met Kansen via de mail, gebruik makend van het daarvoor bestemde digitale format;
 • Deelnemen aan evaluatiemomenten en coaches-overleg.

Wij zoeken coaches die:

 • Affiniteit hebben met jongeren en hun leefwereld;
 • Goed kunnen luisteren en empathisch vermogen tonen;
 • Communicatief vaardig zijn;
 • Feedback kunnen geven en ontvangen;
 • Concrete afspraken kunnen maken en erop toezien dat deze worden nagekomen;
 • Oog hebben voor persoonlijke successen en deze weten te benoemen;
 • Resultaat- en doelgericht kunnen werken;
 • Een voorbeeldfunctie willen en kunnen vervullen voor de jongere;
 • De visie en kernwaarden van Zienn kunnen uitdragen;
 • Gemiddeld 2 tot 3 uur per week beschikbaar zijn voor het vrijwilligerswerk;
 • Een VOG (verklaring omtrent het gedrag) kunnen overleggen.

Wij bieden:

 • Uitdagend vrijwilligerswerk
 • Een overeenkomst met evaluatie na één jaar
 • Begeleiding, individueel en in groepsverband
 • Deskundigheidsbevordering
 • Een team van gedreven collega-coaches
 • Een regeling voor reis- en onkostenvergoeding

Contactgegevens:

Indien je interesse hebt voor deze functie kun je een brief met motivatie en jouw cv mailen naar: g.devries@zienn.nl. Wil je eerst meer informatie, bel (06 – 17 10 18 03) of mail Grietje gerust.