Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Kookvrijwilligers bij Zorgopvang De Marene

In Zorgopvang De Marene wordt een aantal keren per week gekookt samen met de bewoners. De bewoner heeft de regie over de maaltijd. Er wordt hiervoor boodschappen gedaan. Wij hebben vrijwilligerswerk voor mensen die affiniteit hebben met de doelgroep en het leuk vinden om samen te koken. Bent u dat?

De wensen

  • Kookvrijwilligers vanaf een jaar of 25;
  • Die minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar zijn;
  • Die zich voor langere tijd, in ieder geval minimaal 1 jaar, kunnen/willen binden.

Belangstelling voor ons vrijwilligerswerk?

Bel of mail met Janny Dijkstra, Zorgopvang De Marene, 088-066 33 00, j.dijkstra@zienn.nl.

Over de Zorgopvang

Zorgopvang De Marene zit aan de J.H. Knoopstraat 2 in Leeuwarden. De Marene biedt 52 mensen begeleiding, verzorging, verpleging én een thuis. Door hun levensstijl kunnen de bewoners vaak niet aarden in een regulier verzorgings- of verplegingshuis.
In De Marene werken begeleiders die de bewoners ondersteunen bij wonen/leven en die verzorging/verpleging bieden.  Ook zijn er activiteitenbegeleiders. Zij bieden dagbesteding, gericht op dagstructuur en zingeving.  Met de hulp van vrijwilligers lukt het om de bewoners dat beetje extra te geven.