Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Vrijwilligers Sociaal Pensions Leeuwarden

De Sociaal Pensions Leeuwarden zijn twee woonvormen in de binnenstad van Leeuwarden: Sociaal Pension Hoekstersingel en Sociaal Pension Bonifatiusplein. In beide pensions wonen 24 mensen die door problemen (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Het gaat veelal om psychiatrische problemen, verslaving, schulden enzovoort. Vrijwilligerswerk vormt een aanvulling op de zorg en activiteiten die de begeleiders bieden. Het gaat om extra’s die het leven leuker maken, zoals samen wandelen, fietsen of koken. Als vrijwilliger maakt u echt het verschil voor onze cliënten.

Vrijwilligerswerk groepskoken

De Sociaal Pensions Leeuwarden zijn erg blij met de inzet van vrijwilligers. Het betekent immers meer aandacht voor de cliënt. Als vrijwilliger kunt u diverse werkzaamheden doen. Momenteel zoeken wij in Sociaal Pension Bonifatiusplein bijvoorbeeld vrijwilligers voor het begeleiden van het groepskoken. De bewoners koken regelmatig zelf; dit in plaats van de cateringmaaltijden. Als vrijwilliger bent u het liefst een (of meer) vaste dagen in de week beschikbaar tussen 17.00 en 19.00 uur.

De meerwaarde van zelf koken is heel groot; cliënten kunnen zo allerlei vaardigheden leren en meer zelfredzaam worden. Daarnaast brengt het veel gezelligheid en huiselijkheid in de voorziening. Alle activiteiten worden samen met de cliënt gedaan zoals het samenstellen van de maaltijd, budgetteren, boodschappen doen en het bereiden van eten. Als vrijwilliger krijgt u een belangrijke taak in deze activiteiten.

Hoe gaan wij te werk?

Na uw aanmelding voeren wij een intakegesprek met u. Uw wensen en mogelijkheden worden besproken. U ondertekent een vrijwilligerscontract waarin verzekeringen en een eventuele onkostenvergoeding worden geregeld. Ook zijn er voortgangsgesprekken.

Aanmelding en informatie

Uw aanmelding zien wij graag tegemoet. U kunt u aanmelden bij Martijn Draaisma, hoofd Sociaal Pensions Leeuwarden, via de mail: m.draaisma@zienn.nl. Wilt u eerst meer informatie, bel (088 – 066 32 00 of 088 – 066 32 50) gerust.